SE-TERAPI, SOMATIC EXPERIENCING

Er utviklet av Dr. Peter Levine, med Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi. Metoden tar utgangspunkt i at mennesket, på samme måte som dyr, besitter naturlige instinktive måter å frigjøre seg fra energi, som er blitt frosset fast i truende situasjoner. Dette kan derfor anvendes til å hele ettervirkninger av sjokk og traumer. Gjennom fokus på å styrke egne ressurser, kan det startes en legende prosess der vi, ved hjelp av kroppen, kan slippe tak på gamle traumer og la vår energi komme til live igjen.

Ved opplevd sjokk vil organismen, mennesket, gå gjennom ulike faser. Det kan være nyttig å vite at selv om du nå kan oppleve en følelse av hjelpeløshet, forvirring, vantro og sterk uro vil dette gå over i en annen følelse senere. Det er naturlig å være irrasjonell det ene øyeblikket for så å føle på noe annet senere. Det er viktig å vite at kroppen kan gjøre mye av bearbeidelsen selv så lenge vi tillater oss å følge signalene som kommer uten å flykte fra dem.

Dine egne ressurser er den viktigste styrken din. Det som gir deg glede og energi hjelper til å balansere den krevende situasjonen. Bruk dette!

PMF og traumeterapi er "en hjelp til selvhjelp". Det krever tålmodighet og at forholdene ligger til rette slik at det er mulig å gjøre nødvendige endringer

BEHANDLINGEN gir oss en forståelse av hvordan traumer setter seg i kroppen og påvirker nervesystemet – og hvordan vi kan får vår styrke tilbake. Det er tale om en guidet sanseprosess, som støtter nervesystemets naturlige evne til å bevege seg fra stress til balanse – og utløse kroppens egne instinktive reaksjoner. Metoden er effektiv, trygg og skånsom – dette fordi vi ikke fokuserer på den vonde historien. Ved å fokusere på positive ressurser gjennom samtale, gis kroppen muligheter til avreagere på naturlig måte. Da kan nervesystemet komme i balanse igjen. 

Kroppslig omstilling er noe mer enn avspenning. Vi bygger på dine potensialer for å oppnå mer stabilitet i kroppen.

VISSTE DU AT…

Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at dine kroppslige og psykiske ressurser bevisstgjøres og frigjøres.

 

VISSTE DU AT…….

Kroppens varslingssystem reagerer når vi utsettes for fare.
Men ved konstant fare er vi alltid i beredskap.